Luxe villa

Voor deze villa is al het houtwerk van het interieur geleverd. Er is gebruik gemaakt van verschillende soorten hout, namelijk Yellow Poplar, Oregon Pine, Ayous en Beuken. Yellow Poplar is gebruikt voor de aftimmeringen, Oregon Pine voor de deurkaders, Ayous komt terug in de profiellijsten rondom de deuren en Beuken is gebruikt voor de trappen.