The College Hotel

In The College Hotel in Amsterdam zijn 150 replica’s aan (binnen)deuren geleverd. Ook de binnen kozijnen en aftimmeringen is verzorgd door Henk Alferink. De deuren zijn geleverd in Grenen. In het hart van de dikte van de deuren is 3 mm staalplaat verwerkt. Dit om meer massa te hebben voor geluidswering. Het hele project is op locatie in hoogglans zwart afgelakt.